Cilj održivog razvoja
1

Svijet bez siromaštva

Okončati siromaštvo svuda i svim oblicima

Podciljevi

1.1 Do kraja 2030. svuda i za sve ljude iskorijeniti ekstremno siromaštvo (ekstremno siromašni su ljudi koji žive sa manje od 1,25 US dolara na dan).

1.2 Do kraja 2030. najmanje za polovinu smanjiti broj muškaraca, žena i djece svih uzrasta koji žive u bilo kom obliku siromaštva (prema nacionalnim definicijama siromaštva)

1.3 Primjeniti odgovarajuće nacionalne sisteme socijalne zaštite i mjere za sve, uključujući najugroženije, i do kraja 2030. obuhvatiti značajan broj siromašnih i ranjivih.

1.4 Do kraja 2030. osigurati da svi muškarci i žene, а posebno siromašni i ranjivi, imaju jednaka prava na ekonomske resurse, kao i pristup osnovnim uslugama, vlasništvu i upravljanju zemljištem, odnosno drugim oblicima svojine, nasljedstvu, prirodnim bogatstvima, odgovarajućim novim tehnologijama i finansijskim uslugama, uključujući mikrofinansiranje.

1.5 Do kraja 2030. izgraditi sistem koji će povećati otpornost siromašnih i onih u ranjivim situacijama, te smanjiti njihovu izloženost i ranjivost od ekstremnih klimatskih događaja, kao i drugih ekonomskih, društvenih i/ili ekoloških katastrofa

1.A Osigurati značajnu mobilizaciju resursa iz različitih izvora, između ostalog i kroz povećanu razvojnu saradnju, kako bi se obezbijedila adekvatna i predvidljiva sredstva za zemlje u razvoju, posebno za one najnerazvijenije, u smislu sprovođenja programa i politika za okončanje svih oblika siromaštva.

1.B Kreirati jasne okvire politika na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, zasnovane na razvojnim strategijama koje promovišu borbu protiv siromaštva i rodnu osjetljivost, kako bi se podržalo ubrzano investiranje u akcije na iskorjenjivanju siromaštva.

SourceUN Sustainable Development