Partnerstvo za održivi razvoj: UNSDCF 2021-2025


Bosnia and Herzegovina

Početak: 2021-05-20
Kraj:

U svom radu do 2025. godine, vlasti u BiH i sistem Ujedinjenih nacija se voditi  Okvirom saradnje za održivi razvoj (skr. CF), koji je Vijeće/Savjet ministara BiH usvojilo na svojoj 22. sjednici 16. decembra/prosinca 2020.,  Predsjedništvo BiH potvrdilo na svojoj 114. izvanrednoj sjednici 5. marta/ožujka 2021., i koji je zvanično potpisan 20.maja/svibnja 2021.godine.

Okvir se temelji na uspjesima naše dosadašnje saradnje i predstavlja zajedničko opredjeljenje za rad u bliskom partnerstvu u cilju ostvarivanja rezultata definiranim  Okvirom saradnje, a koji će pomoći svim ljudima u BiH da žive duže, zdravije i prosperitetnije, te sigurnije živote.

Ovaj Okvir saradnje za održivi razvoj (CF)  opisuje četiri strateška prioriteta za zajednički rad do 2025.g.:

  • Održivi, otporni i inkluzivni rast
  • Kvalitetno, dostupno i inkluzivno obrazovanje, zdravstvo i socijalna zaštita
  • Uprava i vladavina prava sa ljudima u fokusu
  • Angažiranje građana i zajednice za socijalnu koheziju

Vlasti u BiH i sistem UN-a imaju međusobnu odgovornost za postizanje planiranih rezultata iz CF-a. Na temelju njihovih komparativnih prednosti, agencije iz sistema UN-a će osigurati savjete o javnim politikama, u skladu s međunarodnim normama, standardima i najboljim praksama te pomoći u razvoju novih kapaciteta na svim nivoima vlasti u BiH za provedbu i praćenje strategija, politika i planova u BiH. Naglasak je stavljen na one strategije, javne politike i planove koji su u značajnoj mjeri usklađeni sa SDG-ima i ciljevima navedenim u predstojećem Okviru za ostvarivanje Ciljeva održivog razvoja u BiH.

Vlasti u BiH i sistem UN-a upotrijebit će troškovno učinkovite i koherentne mehanizme za planiranje, finansiranje, dostavu, monitoring i izvještavanje o rezultatima CF-a i njihovom očekivanom doprinosu prioritetima u BiH i odabranim ciljevima SDG-a.

Zajednički nadzor vrši Upravni odbor kojim zajedno predsjedavaju dopredsjedavajući Vijeća ministara i ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine i rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, u čijem sastavu su predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini i Tima agencija UN-a u Bosni i Hercegovini. Relevantni dokumenti za rad će se kontinuirano postavljati na ovoj tematskoj stranici.

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom

Popratni dokumenti