Osmislimo Obrazovanje Ponovo! Kreiranje Kvalitetnijeg Obrazovanja Za Djecu Tokom I Nakon Covid-19 Krize S Fokusom Na Najugroženije


Bosna i Hercegovina: Sarajevo, Banja Luka, Bihac, Siroki Brijeg

Početak: 2021-03-01
Kraj: 2022-03-31

Opšti cilj Zajedničkog programa Osmislimo obrazovanje ponovo se fokusira na poboljšanje javnog obrazovnog sektora u tri odabrane obrazovne administrativne jedinice kroz jačanje sistema za sprečavanje, ublažavanje i reagovanje na krizne situacije, naročito kada je u pitanju odgovor na potrebe ranjivih kategorija uz primjenu principa „niko ne smije biti zapostavljen“. Projekt je lansiran 10.3. 2021. godine.

Zajednički će ga implementirati UNICEF, UNESCO, ILO i UNV u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova u BiH, kao i Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstvom za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, Ministarstvom za obrazovanja, nauku, kulturu i šport Zapadnohercegovačke županije, te Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Unsko-sanskog kantona.

Pored toga, ovim se intervencijama nastoje unaprijediti kombinovani pristupi nastavi kako bi se obezbijedila neophodna otpornost obrazovnih sistema i osiguralo sveobuhvatno poboljšanje kvaliteta nastavnog procesa. Zajednički program UN-a:

  • usmjeren je na rodno osjetljivi pristup koji se bave gubicima u učenju i sprečavanjem prekida školovanja, naročito marginalizovanih grupa
  • nudi vještine za programe zapošljivosti
  • podupire prosvjetnu struku i spremnost nastavnog osoblja
  • proširuje definiciju prava na obrazovanje tako da obuhvata povezivost
  • uklanja prepreke povezivosti
  • jača podatke o učenju i praćenje učenja
  • jača artikulaciju i fleksibilnost na svim nivoima i vrstama obrazovanja i osposobljavanja

Rezultati projekta stvoriće mogućnosti za izgradnju obrazovnog sistema koji je otporniji, prilagodljiviji potrebama učenika, pravedniji i inkluzivniji, s posebnim naglaskom na ulogu tehnologije u osposobljavanju nastavnog osoblja u mjeri u kojoj je to potrebno te osiguravanje kontinuiteta učenja između škole i kuće.

4.250

Broj nastavnika koji su prošli obuku o: a) kvalitetnom učenju i kombinovanom učenju, b) upotrebi asistivnih tehnologija, c) digitalnom učenju i medijskoj i informacionoj pismenosti, d) učešću u donošenju odluka.

 

17.000

Broj školske djece koja imaju koristi od obezbijeđenih IKT resursa, uključujući asistivnu tehnologiju, te televizijskih i drugih medijskih sadržaja namijenjenih učenju kod kuće.

 

6.000

Broj djece i odraslih kojima su obezbijeđeni preventivni higijenski i informativni materijali o Covidu-19.

 

20

Broj državnih službenika u sektoru obrazovanja obučenih za aktivno korištenje Informacionog sistema za upravljanje obrazovanjem (IMS) i platforme za izvođenje nastave na daljinu (DLP) u funkciji efikasnog sistema za upravljanja obrazovanjem.

 

60

Broj nastavnika tehničkog i stručnog obrazovanja (TVET) u pilot zanimanjima koji su obučeni za izradu multimedijalnih materijala za obuku kao i za primjenu e-učenja

 

KAKO?

Program će podržati ministarstva obrazovanja obezbjeđivanjem kvalitetnog e-učenja, kroz procjenjivanje kvaliteta izvođenja e-učenja u osnovnom, srednjem (uključujući tehničko i stručno) i visokom obrazovanju te mapiranje potreba za stručnim usavršavanjem nastavnog osoblja; Uspostavljanje sistema upravljanja informacijama u obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu; Razvoj platforme za standarde za kvalitetno inkluzivno kombinovano učenje; uspostavljanje mehanizama za sprečavanje štete za sve koji učestvuju u online učenju i rješavanje rizika koji se tiču sigurnosti djevojčica; Analizu nastavnog osoblja s ciljem boljeg razumijevanja i rješavanja uticaja obustave nastave u školama na zdravlje i dobrobit ženskog nastavnog osoblja, posebno uzimajući u obzir uticaje njihovih dodatnih kućnih i porodičnih odgovornosti.

Program će učenicima i učenicama obezbijediti higijenske potrepštine za „povratak u školu“; IKT opremu i pristup internetu za odabrane marginalizovane učenice i učenike; Asistivne tehnologije za učenice i učenike s poteškoćama u razvoju; Medijske/obrazovne sadržaje za djecu predškolskog uzrasta.

Program će podržati nastavno osoblje putem programa osposobljavanja za jačanje kapaciteta nastavnog osoblja za kvalitetno inkluzivno kombinovano učenje u skladu s Evropskim okvirom ključnih kompetencija; razvoja vještina digitalnog učenja te medijske i informacijske pismenosti; Osiguravanje posebne podrške ženskom nastavnom osoblju kroz mogućnosti kontinuiranog stručnog usavršavanja; Provedbe obuka za žensko nastavno osoblje o osnaživanju i odlučivanju; Provedbe procjene potreba za vještinama u STEM zanimanjima za tržište rada; Transformisanje nastavnih planova i programa u pedagoški dizajn e-učenja i kombinovanog učenja za online TVET kurseve.

Projekat se finansira iz sredstava globalnog UN Fonda za oporavak od COVID-19 posljedica koji je formiran kao odgovor na pandemiju u okviru multipartnerskog fonda Ujedinjenih nacija (MPTF).

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom

Popratni dokumenti