Dijalog za budućnost: Unapređenje dijaloga i društvene kohezije unutar, i između, Bosne i Herzegovine, Crne Gore i Republike Srbije


Bosna i Hercegovina; Crna Gora; Srbija

Početak: 2019-01-01
Kraj: 2021-04-30

Opšti cilj zajedničkog regionalnog programa "Dijalog za budućnost" (DFF), je stvoriti više prostora za konstruktivan dijalog između različitih zajednica, između građana i njihovih najviših izabranih predstavnika, promovirajući tako miran suživot, veće povjerenje i istinsko poštovanje različitosti. Ova inicijativa za izgradnju mira pokrenuta je 2014. godine u Bosni i Hercegovini, nakon razgovora između generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i Predsjedništva Bosne i Hercegovine. U 2015. godini, na samitu Brdo-Brijuni u Budvi, Crna Gora, čelnici regije prepoznali su provedeni projekt DFF i potaknuli njegovo širenje u jugoistočnu Europu. Tokom  druge faze projekta koji se provodio u BiH (2017-2019), timovi Ujedinjenih nacija u BiH, Crnoj Gori i Republici Srbiji radili su s institucionalnim i civilnim sudionicima na dizajniranju zajedničkog regionalnog programa koji ima za cilj:

  • podržati dijalog i zajedničko djelovanje oko zajednički utvrđenih prioriteta,
  • osnaživanje adolescenata i mladih za konstruktivan angažman i vodstvo,
  • njegovati međukulturalni dijalog,
  • ojačati objektivno medijsko izvještavanje i pozitivno pripovijedanje, i
  • osnaživanje djevojaka i žena za veći društveni angažman.

KAKO?

Izgradnja vještina

Adolescenti (10-18 godina) i mladi (18-30 godina) imati će koristi od ciljane izgradnje vještina za konstruktivno učestvovanje u dijalogu i procesima donošenja odluka; aktivan doprinos i vodstvo u pozitivnoj transformaciji njihovih zajednica; borbi se protiv negativnih stereotipa i prepoznavanju snage i bogatstva različitosti. Obuke će imati snažnu rodnu komponentu, doprijijeti ravnopravnosti spolova i boriti se protiv rodnih stereotipa. Dosezanje neaktivnih i marginaliziranih adolescenata i mladih poseban je fokus zajedničkog regionalnog programa. Učitelji i treneri u osnovnim i srednjim školama bit će podržani kako bi poboljšali svoje vještine u podučavanju medijske pismenosti, građanskog obrazovanja i konstruktivnog međukulturnog dijaloga. Zajednički program predviđa i rad s novinarima i urednicima kako bi se poboljšao i proširio pozitivan pripovijedanje, istovremeno izazivajući pristrasno i pristrasno izvještavanje..Dijaloške platforme

Niz participativnih dijaloških događaja okupit će adolescente i mlade, organizacije civilnog društva i donositelje odluka kako bi razgovarali, identificirali i dogovorili predložene akcije koje će ojačati društvenu koheziju na državnom i regionalnom nivou.Small Grants Facility

Djelovanje na zajedničkim prioritetima, utvrđeno i dogovoreno na događajima dijaloga, bit će podržano bespovratnim sredstvima. Organizacije civilnog društva, javne institucije, mediji, lokalne samouprave i škole bit će pozvani da prekogranično sarađuju i rade na rješavanju uobičajenih utvrđenih prioriteta. Kroz Innovation Labs, dječaci i djevojčice adolescencije dobit će namjensku obuku i sredstva za suradnju na međudržavnim projektima koji se bave njihovim specifičnim problemima. Najmanje 30 posto financiranja podržavat će projekte usredotočene na rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena.Preporuke u domenu politika

Inicijative za poboljšanje politika - identifikovane i potvrđene kroz dijaloške platforme, kao i putem alata poput U-report-a - biti će podržane kroz tematsko zagovaranje i kampanje javnog informisanja. Cilj je zalaganje za institucionalno i političko djelovanje koje jača socijalnu koheziju u regiji.

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom

Popratni dokumenti