Autor/ica
Ardanela Ridzalovic
UNV
koordinatorica ureda
Ardanela Ridžalović je koordinatorica UN Volontera u Bosni i Hercegovini. Od augusta 2018. godine vodi i upravlja terenskom jedinicom UNV-a. Nadležna je za djelotvorno strateško planiranje u pravcu mobilizacije i postavljanja volontera UN-a, operativnu podršku volonterima i zagovaranje i pozicioniranje interesa UN Volontera u zemlji. Stekla je zvanje magistra međunarodnih odnosa i diplomatije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Prije nego što se priključila Terenskoj jedinici UNV-a, iskustvo je stekla u oblasti upravljanja projektima radeći za ambasadu Velike Britanije u Sarajevu, u Ministarstvu odbrane BiH i nevladinim organizacijama.
UNV Coordinator
Autor/ica
Faris Mahmutovic
WHO
Komunikacije za Svjetsku zdravstvenu organizaciju
Faris Mahmutovic
Autor/ica
Vanes Pilav
UNHCR
Komunikacije/javno informiranje za UNHCR
Pilav