Kontakti za medije

Faris Mahmutovic

Faris Mahmutovic

WHO
Komunikacije za Svjetsku zdravstvenu organizaciju
 
Pilav

Vanes Pilav

UNHCR
Komunikacije/javno informiranje za UNHCR