Organizacija za hranu i poljoprivredu specijalizirana je agencija koja predvodi međunarodne napore u borbi protiv gladi. Cilj nam je postići sigurnost hrane za sve i osigurati da ljudi imaju redovan pristup dovoljnoj količini visokokvalitetne hrane da vode aktivan i zdrav život.
Međunarodna agencija za atomsku energiju je centralni svjetski međuvladin forum za znanstvenu i tehničku saradnju u nuklearnom polju. Radi na sigurnoj, bezbjednoj i mirnoj upotrebi nuklearne nauke i tehnologije, doprinoseći međunarodnom miru i sigurnosti.
IFAD je 40 godina investirao u ruralne sredine osnažujući ih da smanje siromaštvo, povećaju sigurnost hrane, poboljšaju ishranu i otpornost. Od 1978. godine, osigurali smo 20,4 milijarde USD putem bespovratnih sredstava i zajmova s niskim kamatama za projekte koji su dostigli oko 480 miliona ljudi.
Međunarodna organizacija rada (ILO) posvećena je promicanju socijalne pravde i međunarodno priznatih ljudskih i radnih prava, prema svojoj temeljnoj misiji da je socijalna pravda od suštinskog značaja za univerzalni i trajni mir.
Međunarodna organizacija za migracije posvećena je principu da humana i uređena migracija koristi migrantima i društvu. Kao vodeća međunarodna organizacija za migracije, IOM djeluje sa svojim partnerima u međunarodnoj zajednici.
Program Ujedinjenih nacija za okoliš (UN Environment) vodeća je globalna agencija za zaštitu okoliša koja postavlja globalnu agendu zaštite okoliša, promovira koherentnu provedbu ekološke dimenzije održivog razvoja unutar sistema UN-a i služi kao autoritativni zagovornik globalnog okoliša.
UN Women je entitet Ujedinjenih nacija posvećen rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena. Globalni šampion za žene i djevojke, UN Women osnovan je kako bi ubrzao napredak u ispunjavanju njihovih potreba širom svijeta.
Prisutan na terenu u oko 170 zemalja i teritorija, UNDP radi na iskorjenjivanju siromaštva, istovremeno štiteći planetu. Pomažemo zemljama da razviju snažne politike, vještine, partnerstva i institucije kako bi mogle održati svoj napredak.
Misija UNESCO-a je doprinijeti izgradnji mira, iskorjenjivanju siromaštva, održivom razvoju i međukulturalnom dijalogu kroz obrazovanje, nauke, kulturu, komunikacije i informacije.
UNHCR, Agencija za izbjeglice UN-a, globalna je organizacija posvećena spašavanju života, zaštiti prava i izgradnji bolje budućnosti za izbjeglice, prisilno raseljene zajednice i ljude bez državljanstva.
UNIDO ima za cilj iskorjenjivanje siromaštva putem inkluzivnog i održivog industrijskog razvoja (ISID). UNIDO se zalaže za to da je ISID ključni pokretač uspješne integracije ekonomske, socijalne i ekološke dimenzije, potreban da bi se ostvario održivi razvoj u korist naših budućih generacija.
UNODC je globalni lider u borbi protiv ilegalnih droga i međunarodnog kriminala. UNODC djeluje u svim regijama svijeta putem široke mreže terenskih ureda.