Tijela/Agencije UN-a u Bosni i Hercegovini

FAO
Organizacija za hranu i poljoprivredu specijalizirana je agencija koja predvodi međunarodne napore u borbi protiv gladi. Cilj nam je postići sigurnost hrane za sve i osigurati da ljudi imaju redovan pristup dovoljnoj količini visokokvalitetne hrane da vode aktivan i zdrav život.
IFAD
IFAD je 40 godina investirao u ruralne sredine osnažujući ih da smanje siromaštvo, povećaju sigurnost hrane, poboljšaju ishranu i otpornost. Od 1978. godine, osigurali smo 20,4 milijarde USD putem bespovratnih sredstava i zajmova s niskim kamatama za projekte koji su dostigli oko 480 miliona ljudi.
ILO
Međunarodna organizacija rada (ILO) posvećena je promicanju socijalne pravde i međunarodno priznatih ljudskih i radnih prava, prema svojoj temeljnoj misiji da je socijalna pravda od suštinskog značaja za univerzalni i trajni mir.
IOM
Međunarodna organizacija za migracije posvećena je principu da humana i uređena migracija koristi migrantima i društvu. Kao vodeća međunarodna organizacija za migracije, IOM djeluje sa svojim partnerima u međunarodnoj zajednici.
UN Environment
Program Ujedinjenih nacija za okoliš (UN Environment) vodeća je globalna agencija za zaštitu okoliša koja postavlja globalnu agendu zaštite okoliša, promovira koherentnu provedbu ekološke dimenzije održivog razvoja unutar sistema UN-a i služi kao autoritativni zagovornik globalnog okoliša.
UNDP
Prisutan na terenu u oko 170 zemalja i teritorija, UNDP radi na iskorjenjivanju siromaštva, istovremeno štiteći planetu. Pomažemo zemljama da razviju snažne politike, vještine, partnerstva i institucije kako bi mogle održati svoj napredak.
UNESCO
Misija UNESCO-a je doprinijeti izgradnji mira, iskorjenjivanju siromaštva, održivom razvoju i međukulturalnom dijalogu kroz obrazovanje, nauke, kulturu, komunikacije i informacije.
UNHCR
UNHCR, Agencija za izbjeglice UN-a, globalna je organizacija posvećena spašavanju života, zaštiti prava i izgradnji bolje budućnosti za izbjeglice, prisilno raseljene zajednice i ljude bez državljanstva.
UNODC
UNODC je globalni lider u borbi protiv ilegalnih droga i međunarodnog kriminala. UNODC djeluje u svim regijama svijeta putem široke mreže terenskih ureda.