Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini

Mostar Old Bridge, UN Day 2020

Tim Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (BiH) predstavlja glavni međuagencijski mehanizam međusobne koordinacije i donošenja odluka. Na njegovom čelu se nalazi rezidentna koordinatorica UN-a, a čine ga predstavnici agencija, programa i fondova UN-a koji su potpisnici Okvira saradnje Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih nacija za održivi razvoj za period od 2021-2025 godine. UN tim provodi operativne aktivnosti za održivi razvoj i odgovoran je za implementaciju Okvira saradnje u BiH. Prema trenutnom Okviru saradnje, 12 rezidentnih i 6 nerezidentnih tijela UN-a doprinosi definisanim ishodima kombinujući raspoloživu stručnost i kapacitete u relevantnim oblastima.

Tim UN-a u BiH blisko koordinira svoj rad sa UN tijelima koja nisu potpisnici Okvira saradnje, uključujući Bretton Woods institucije, OCHA, UNDSS, UNIC, UN-ove političke odjele i odjele za izgradnju mira, kako bi se povećao učinak implementacije Okvira saradnje u BiH.

 

Ključne informacije

Ciljevi održivog razvoja u Bosni i Hercegovini

Ciljevi održivog razvoja predstavljaju globalni poziv na djelovanje u pravcu okončanja siromaštva, zaštite okoliša i klime na našoj planeti i pružanja mogućnosti uživanja mira i prosperiteta svim ljudima, svuda u svijetu. To su ciljevi na kojima radi UN u Bosni i Hercegovini.