Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini

Tim Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (BiH) predstavlja glavni međuagencijski mehanizam međusobne koordinacije i donošenja odluka. Na njegovom čelu se nalazi rezidentna koordinatorica UN-a, a čine ga predstavnici agencija, programa i fondova UN-a koji provode operativne aktivnosti usmjerene na razvoj BiH. Tim UN-a u BiH se sastoji od trinaest rezidentnih subjekata UN-a (FAO, ILO, IOM, UNDP, UNEP, UNESCO, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNODC, UNV, UN Women, WHO) i tri nerezidentna (UNIDO, IFAD, IAEA).  

Članovi UN-ove Grupe za održivi razvoj koji djeluju u Bosni i Hercegovini, osim UNHCR-a i UNODC-a, imaju svoje urede u sjedištu UN-a u BiH koje je u julu/srpnju 2013. godine zvanično otvorila tadašnja predsjedavajuća Grupe Ujedinjenih nacija za održivi razvoj i administratorica UNDP-a, Helen Clark, i Predsjedništvo BiH. 

Inauguration of Mostar's Old Bridge
Inauguracija obnovljenog Starog mosta u Mostaru, uz UNESCO podršku

Ključne informacije

  1. Rad Tima UN-a u BiH je vođen Okvirom razvojne pomoći UN-a za BiH za period 2015-2020. (UNDAF) koji je usvojilo Vijeće ministara BiH 14. maja 2015. godine. U njemu je usaglašeno trinaest ishoda u četiri strateška fokusna područja koja odgovaraju na potrebe zemlje i koriste komparativne prednosti UN-a.
  2. Ta četiri strateška fokusna područja su: vladavina prava i sigurnost ljudi, održiv i ujednačen razvoj i zapošljavanje, socijalna uključenost (obrazovanje, socijalna zaštita, dječja zaštita i zdravstvo) i osnaživanje žena.
  3. Za potpunu provedbu Okvira razvojne pomoći UN-a za BiH je, prema procjenama, potrebno ukupno 264.592.034 USD. Već do kraja 2018. godine je realizirano 250 miliona USD kroz provedbu Okvira razvojne pomoći UN-a za BiH, odnosno 94% od ukupne procijenjene vrijednosti.
  4. BiH je zvanično zemlja zajedničkog pristupa djelovanja UN-a, tj. „Delivering as One“. U skladu s takvim statusom zemlje, Okvir razvojne pomoći UN-a za BiH za period 2015-2020. se operacionalizira kroz četiri dvogodišnja zajednička plana rada UN-a i provodi se i prati kroz rad četiri grupe za rezultate koje se podudaraju s četiri fokusna područja iz samog Okvira.
  5. Tim UN-a u BiH je 2019. godine pokrenuo proces pripreme narednog petogodišnjeg programskog dokumenta za BiH: Okvir saradnje UN-a za održivi razvoj za period 2021-2025. (Okvir saradnje/Cooperation Framework). Mapa puta tog procesa je izrađena i službeno dostavljena institucijama vlasti u BiH u februaru/veljači 2019. godine.
  6. Završna evaluacija važećeg Okvira razvojne pomoći/UNDAF-a je finalizirana u prvoj polovini 2019. godine, a nakon toga je krajem 2019. godine uslijedila izrada Zajedničke procjene stanja razvoja u zemlji kao analitičkog polazišta za diskusiju i pripremu Okvira saradnje do marta 2020. godine.

Ciljevi održivog razvoja u Bosni i Hercegovini

Ciljevi održivog razvoja predstavljaju globalni poziv na djelovanje u pravcu okončanja siromaštva, zaštite okoliša i klime na našoj planeti i pružanja mogućnosti uživanja mira i prosperiteta svim ljudima, svuda u svijetu. To su ciljevi na kojima radi UN u Bosni i Hercegovini.