Priča

Osmislimo obrazovanje ponovo!”: kreiranje kvalitetnijeg obrazovanja za djecu tokom i nakon COVID-19 krize, s fokusom na najugroženije

10 mart 2021
Fotografija: © UNICEF BiH

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

ILO
Međunarodna organizacija rada
UNESCO
Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu
UNICEF
Dječiji fond Ujedinjenih nacija
UNV
Volonteri Ujedinjenih nacija

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom