Priča

Digitalno učenje - pogled u budućnost

15 decembar 2021
Fotografija: © A.Kapetanovic for UNICEF BiH

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

ILO
Međunarodna organizacija rada
UNESCO
Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu
UNICEF
Dječiji fond Ujedinjenih nacija
UNV
Volonteri Ujedinjenih nacija

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom