Cilj održivog razvoja
13

Očuvanje klime

Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica

Podciljevi

13.1 Osnažiti prilagodljivost i adaptivni kapacitet na rizike povezane sa klimatskim uslovima i prirodnim katastrofama u svim zemljama.

13.2 Integrisati mjere vezane za klimatske promene u nacionalne politike, strategije i planiranje.

13.3 Unaprijediti obrazovanje, podizanje nivoa svesti, kao i ljudske i institucionalne kapacitete u vezi sa ublažavanjem i smanjivanjem uticaja klimatskih promjena, odnosno sa prilagođavanjem i ranim upozoravanjem na klimatske promjene.

13.A Primijeniti obavezu koju su razvijene zemlje potpisnice „Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama“ preuzele kako bi zajedno prikupile 100 milijardi dolara godišnje do 2020. iz svih izvora i tako odgovorile na potrebe zemalja u razvoju u kontekstu značajnih aktivnosti na ublažavanju negativnih uticaja klimatskih promijena i transparentnosti primjene, te u potpunosti operacionalizovati Zeleni klimatski fond kroz njegovu kapitalizaciju, što je prije moguće.

13.B Promovisati mehanizme za podizanje kapaciteta za djelotvorno planiranje i upravljanje u vezi sa klimatskim promjenama u najnerazvijenijim zemljama, što podrazumijeva i fokusiranje na žene i mlade, odnosno na lokalne i marginalizovane zajednice.

*Uz prepoznavanje da je Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o promjeni klime primarni međunarodni, međuvladin forum za pregovaranje globalnog odgovora na klimatske promjene. 

IzvorUN Sustainable Development