Priča

Slavimo liderstvo mladih na Međunarodni dan mladih

12 august 2023

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

IOM
Međunarodna organizacija za migracije
RCO
Ured rezidentne koordinatorice
UNDP
Razvojni program Ujedinjenih nacija
UNFPA
Populacijski fond Ujedinjenih nacija
UNICEF
Dječiji fond Ujedinjenih nacija
UNV
Volonteri Ujedinjenih nacija

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom