Publikacija

Zajednički program i budžetski okvir Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu 2015-2019: Okvir razvojne pomoći Ujedinjenih nacija (UNDAF)

28 oktobar 2019
One United Nations Programme and Common Budgetary Framework BiH 2015-2019: United Nations Development Assistance Framework

Objavili

FAO
IAEA
IFAD
ILO
IOM
UN WOMEN
UNDP
UN Environment
UNESCO
UNFPA
UNHCR
UNICEF
UNIDO
UNODC
WHO

Objavljeno u saradnji sa

Bosnia and Herzegovina Authorities
File type: PDF
Preuzeti dokumenti 1922
File type: PDF
Preuzeti dokumenti 2285

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom