Cilj održivog razvoja
12

Odgovorna potrošnja i proizvodnja

Osigurati modele održive potrošnje i proizvodnje

Podciljevi

12.1 Primjeniti 10-godišnji okvir programa za održivu potrošnju i proizvodnju, u kome će učestvovati sve zemlje, a razvijene zemlje će preuzeti rukovodeću ulogu, uzimajući u obzir stepen razvoja i kapacitete zemalja u razvoju.

12.2 Do kraja 2030. postići održivo upravljanje i efikasno korištenje prirodnih resursa.

12.3 Do kraja 2030. globalno prepoloviti bacanje hrane mjerene po glavi stanovnika na nivou maloprodaje i potrošača, te smanjiti gubitke u hrani u proizvodnji i lancima snabdijevanja, što obuhvata i gubitke koji nastaju posle žetve.

12.4 Do kraja 2020. postići ekološki ispravno upravljanje hemikalijama i svim oblicima otpada tokom čitavog njihovog upotrebnog ciklusa, u skladu sa dogovorenim međunarodnim okvirima, i značajno smanjiti njihovo ispuštanje u vazduh, vodu i zemljište kako bi se što više umanjili njihovi negativni uticaji na zdravlje ljudi i životnu sredinu.

12.5 Do kraja 2030. značajno smanjiti generisanje otpada tako što će se sprečavati ili smanjivati njegovo generisanje, odnosno tako što će se otpad prerađivati i ponovo upotrebljavati.

12.6 Podsticati kompanije, posebno velike i međunarodne kompanije, da usvoje održive prakse i da integrišu informacije o održivosti u svoj ciklus izvještavanja.

12.7 Promovisati prakse javnih nabavki koje su održive, u skladu sa nacionalnim politikama i prioritetima.

12.8 Do kraja 2030. osigurati da ljudi svuda imaju relevantne informacije i svijest o održivom razvoju i prirodnim stilovima života.

12.A Podržati zemlje u razvoju da jačaju svoje naučne i tehnološke kapacitete kako bi se kretale u pravcu održivijih oblika potrošnje i proizvodnje.

12.B Razvijati i primjenjivati alate za praćenje uticaja održivog razvoja na održivi turizam koji stvara radna mjesta i promoviše lokalnu kulturu i proizvode.

12.C Svesti na razumnu mjeru nedjelotvorne subvencije za fosilna goriva kojima se podstiče rasipna potrošnja otklanjanjem tržišnih deformacija, u skladu sa nacionalnim okolnostima, između ostalog i kroz restrukturiranje sistema oporezivanja i fazno ukidanje štetnih subvencija tamo gde one postoje kako bi došao do izražaja njihov uticaj na životnu sredinu, uzimajući u obzir u potpunosti specifične potrebe i uslove zemalja u razvoju i svodeći na najmanju mjeru moguće negativne uticaje na njihov razvoj na način kojim se štite siromašni i pogođene zajednice.

IzvorUN Sustainable Development