Priča

Partnerstvo za održivi razvoj

20 maj 2021
Fotografija: © FENA/Federal News Agency

Napisao/la

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

FAO
Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu
ILO
Međunarodna organizacija rada
IOM
Međunarodna organizacija za migracije
OHCHR
Ured Visokog povjerenika Ujedinjenih nacija za ljudska prava
UN WOMEN
Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena
UN
Ujedinjene nacije
UNDP
Razvojni program Ujedinjenih nacija
UNDRR
Ured UN-a za smanjenje rizika od katastrofa
UNECE
Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu
UN Environment
Program Ujedinjenih nacija za okoliš
UNESCO
Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu
UNFPA
Populacijski fond Ujedinjenih nacija
UNHCR
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice
UNICEF
Dječiji fond Ujedinjenih nacija
UNODC
Ured Ujedinjenih nacija za borbu protiv droga i kriminala
UNV
Volonteri Ujedinjenih nacija
WHO
Svjetska zdravstvena organizacija

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom