Priča

COVID-19 – Izgraditi ponovo zelenije, čišće i pravičnije

07 juli 2020
Naslov: Rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u BiH, Ingrid Macdonald, tokom obilježavanja Svjetskog dana okoliša 2020. u BiH.

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

FAO
Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu
IAEA
Međunarodna agencija za atomsku energiju
IFAD
Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede
ILO
Međunarodna organizacija rada
IOM
Međunarodna organizacija za migracije
UN WOMEN
Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena
UNDP
Razvojni program Ujedinjenih nacija
UN Environment
Program Ujedinjenih nacija za okoliš
UNESCO
Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu
UNFPA
Populacijski fond Ujedinjenih nacija
UNHCR
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice
UNICEF
Dječiji fond Ujedinjenih nacija
UNIDO
Organizacija Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj
UNODC
Ured Ujedinjenih nacija za borbu protiv droga i kriminala
UNV
Volonteri Ujedinjenih nacija
WHO
Svjetska zdravstvena organizacija

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom