Saopštenje za medije

Druga Sedmica održivog razvoja u BiH fokusirala se na pametne odluke za održivu budućnost u periodu kriza

19 oktobar 2022

Završena je druga po redu Sedmica održivog razvoja u Bosni i Hercegovini, održana od 7. do 14. oktobra 2022. godine, sa ciljem promocije Ciljeva održivog razvoja (SDG) kroz lokalne akcije, konsultacije i diskusije sa predstavnicima javnog, privrednog, akademskog i civilnog sektora u BiH. Sadržajan program obuhvatio je 15 događaja na kojima su domaći i strani stručnjaci podijelili svoja iskustva, analize i perspektive za inkluzivni, zeleni i pravedniji razvoj zemlje sa više od 500 učesnika.

Kako bismo se uhvatili u koštac s međusobno povezanim rizicima s kojima se sada suočavamo u BiH, institucije, preduzeća i ljudi u zemlji moraju donijeti pametne odluke koje će otvoriti put za djelotvornu provedbu održive agende u zemlji uz povećanje otpornosti, poboljšanje konkurentnosti i sigurnosti svih, sažetak je poruka koje su se mogle čuti tokom sedmice. S obzirom da je do 2030. godine ostalo sedam godina, fokus Sedmice održivog razvoja 2022 je bio na ubrzanju provedbe Agenda 2030 i Ciljeva održivog razvoja.

Bosna i Hercegovina je počela ozbiljan rad početkom 2017. godine kada je i formirana radna grupa za implementaciju Ciljeva održivog razvoja. Krenulo se sa lokalizacijom procesa jer bez lokalnih zajednica i njihovog punog učešća u tome i građana na terenu teško može biti uspjeha u implementaciji ciljeva, a shvatili smo i da je ciljeve nemoguće postići do 2030. godine samo od javnih budžeta“, naglasio je ambasador Miloš Prica u ime Vijeća za praćenje realizacije Ciljeva održivog razvoja u BiH.

U okviru prvog događaja „Finansiranje održivog razvoja – vrijeme je za pametne odluke“ predstavljena je Mapa puta za finansiranje Ciljeva održivog razvoja u BiH, modeli finansiranja održivog razvoja i praktični primjeri iz zemalja koje imaju napredne modele finansiranja u oblastima energije, inovacija i zelene ekonomije, kao i važnost optimizacije javne potrošnje kroz rodno odgovorno budžetiranje (GRB). Cilj je bio istaknuti važnost pravodobnog donošenja pametnih odluka i izgradnji održive budućnosti otporne na krize.

Rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, dr Ingrid Macdonald, naglasila je da: “Živimo u sve više međusobno povezanom i međuovisnom svijetu u kojem klimatska kriza i pandemije ne poštuju granice. Samo zajedničkim radom – među zajednicama i državama, možemo se suočiti s ovim izazovima. Ipak, imamo i nove mogućnosti s financijskim, digitalnim i komunikacijskim sistemima koji se brzo razvijaju. Sedmica ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini pruža platformu za podizanje svijesti i stvaranje novih partnerstava u prilog Agendi 2030 – za ljude, njihovo zdravlje, prosperitet, obrazovanje, okoliš, jednakost i opću kvalitetu života. Ova sedmica je prilika za razmjenu ideja i ulaganje u radnje za promocije održive, uključive i otporne budućnosti za sve. Također se želimo zahvaliti našim partnerima, Ambasadi Švedske u BiH, na kontinuiranoj podršci implementaciji SDG-a u BiH. Prešli smo dug put, ali imamo manje od deset godina da postignemo ciljeve na koje smo se obvezali 2015. Sada je vrijeme za pametne odluke.

Na okruglom stolu o Globalnom sporazumu za migracije (GCM) diskutovalo se o implementaciji GCM-a i mogućnostima koje migracije pružaju za napredak održivog razvoja, kako za zemlje porijekla, tako i za zemlje odredišta. GCM je prvi međuvladin sporazum koji na holistički i sveobuhvatan način pokriva sve dimenzije međunarodne migracije.

SDG Vijeće u BiH organizovalo je sesiju u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave (JLS) iz sarajevske regije kako bi razgovarali o procesu implementacije Agende 2030, prioritetima i izazovima u sarajevskoj regiji. Gradska uprava Sarajeva je osnovala posebnu gradsku službu koja će se aktivno baviti pitanjima održive urbane mobilnosti, održivog razvoja u kreativnoj industriji, kompletne urbane transformacije grada i drugim oblastima koji doprinose održivom razvoju. Ujedno, SDG Vijeće je sa Visokim komesarijatom UN-a za ljudska prava (OHCHR) organizovalo webinar o značaju učešća civilnog društva u pripremi ključnih dokumenata, uključujući Dobrovoljni pregled (VNR).

Švedska je snažan zagovornik globalne provedbe Agende 2030. i ostajemo pouzdan partner zajedno sa zemljama širom svijeta. U Bosni i Hercegovini sretni smo što možemo surađivati s agencijama UN-a, kao i lokalnim vlastima, kako bismo podržali razvoj Okvira za implementaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH. Vrijedno je napomenuti da Ciljevi održivog razvoja funkcioniraju, a podrška Švedske uključuje transformaciju cijelog sistema koja uključuje više područja kao što su energetska učinkovitost, ravnopravnost spolova i smanjenje siromaštva, a sve zajedno u izgradnji održive budućnosti koju građani Bosne i Hercegovine zaslužuju i mi se nadamo nastavku naše saradnje. Ovo je izvrsna prilika za nas da dobro sagledamo što možemo učiniti u ovih preostalih 7 godina s pravim finansiranjem i pametnim odabirom“, kazao je John Skoglund, zamjenik šefa misije Ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini.

Zajednička radionica Volontera Ujedinjenih nacija (UNV) i Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), na temu „Doprinos ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja kroz volontiranje u zajednici” okupila je 25 predstavnika, volontera i aktivista organizacija civilnog društva. Kroz uvodnu diskusiju, učesnici su podijelili vlastita iskustva volontiranja i osvrnuli se na motive za volonterizam, te su razgovarali o doprinosu volonterizma za unapređenje kvalitete života u lokalnoj zajednici.

U sklopu tri tematska SDG događaja razgovaralo se o: i) ključnim pitanjima vezanim za socijalnu zaštitu kao i unapređenje sistema socijalne zaštite u BiH, ii) iskustvima i potrebama kako bi se dostigao SDG broj 4 - Kvalitetno obrazovanje, s posebnim fokusom na digitalnu transformaciju obrazovanja, te iii) obrazovanju o zdravim životnim stilovima kako bi se omogućilo mladima da štite i da se zalažu za svoje zdravlje, blagostanje i dostojanstvo.

Ministry of Programming je organizovao radionicu s SDG mentorima na kojoj su zajedno sa ovogodišnjim dobitnicima Nagrade za biznis lidere održivog razvoja napisali koja će obećanja vezana za održivi razvoj ispuniti do 2023. godine. Tvornica Cementa Kakanj je bila domaćin mentorske sesije na kojoj su podjelili uvide u svoju viziju procesa dekarbonizacije i planove za aktivno smanjenje svog ekološkog otiska, kao i kako svrsishodno i kontinuirano doprinose poboljšanju svojih lanaca vrijednosti i razvoju svojih zajednica.

Povodom obilježavanja 13. oktobra Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, održan je okrugli sto „Srednjoročna procjena provedbe Sendai okvira u Bosni i Hercegovini – postignuća i dalji koraci“ na kojem su razmatrani ključni nalazi procjene provedbe Sendai okvira za BiH, a poseban fokus dat je na četiri prioritetna područja djelovanja i potrebna djelovanja u narednom periodu -  razumijevanje rizika od katastrofa; jačanje upravljanja rizikom od katastrofa;  ulaganje u smanjenje rizika od katastrofa radi povećanja otpornosti; te jačanje pripravnosti za katastrofe za efikasan odgovor i za unaprijeđenu ponovnu izgradnju prilikom oporavka, sanacije i obnove.

Gradski Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije Bijeljine održao je obuku za zaposlenike Gradske uprave na temu lokalizacije i promocije SDG ciljeva gdje su predstavljeni rezultati i realizovani projekti. Nakon obuke, na novom šetalištu, predstavnici Gradske uprave Bijeljina razgovarali su sa građanima o Ciljevima održivog razvoja, te su im kroz savremene tehnologije putem virtelne stvarnosti prikazali virtuelno putovanje do 2030. godine. Svim aktivnostima prisustvovao je ambasador Miloš Prica, Predsjedavajući Savjeta za održivi razvoj BiH, koji je istakao da bez lokalnih zajednica nema implementacije SDG, kao i da je Bijeljina lider u lokalizaciji ciljeva održivog razvoja u BiH, te da predstavlja primjer dobre prakse i u regionu.

Posljednjeg dana organizovana su dva događaja, prvi „Razgovori budućnosti: Cirkularna budućnost u Bosni i Hercegovini i svijetu“ fokusirao se na tranziciju ekonomije prema cirkularnosti, kroz viziju postavljenu u nacrtu Mape puta za cirkularnu ekonomiju za Bosnu i Hercegovinu. Drugi događaj se fokusirao na sveobuhvatno obrazovanje mladih o zdravim životnim stilovima.

Prelazak na cirkularnu ekonomiju može uspjeti u zemljama koje su u različitim fazama razvoja i koje imaju različite ekonomske profile. BiH ima perspektivu da bude bliže EU, a EU je globalni lider u cirkularnoj ekonomiji. Mapa cirkularne ekonomije za BiH definiše koji ekonomski sektori trebaju biti prioritet u procesu prelaska na zelenu ekonomiju i dobar je temelj za identifikaciju konkretnih načina i resursa koji su potrebni za implementaciju. BiH može postati potpuno cirkularna, ako društvo u cjelini prihvati ovu tranziciju, uključujući i korisnike i proizvođače", rekla je na zatvaranju Sedmice održivog razvoja u BiH Steliana Nedera, rezidentna predstavnica Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini.

Agencije Ujedinjenih nacija koje su organizovale događaje u okviru SDG Sedmice 2022 u BiH zasadit će sadnica drveća za sve učesnike sedmice, čime će biti nadoknađene emisije CO2 koje su nastale tokom pripreme i realizacije 15 događaja. Ovoj akciji pridružilo se i privatno preduzeće Mibral čiji su uposlenici organizirali pošumljavanje na Igmanu.

Sedmica održivog razvoja u Bosni i Hercegovini podržana je inicijativom „Prevođenje okvira ciljeva održivog razvoja u BiH u održivi i inkluzivni rast (SDG2BiH)“ koju financira Švedska, a implementira UNDP u partnerstvu s UNICEF-om i UN Women pod općom podrškom Ujedinjenih nacija.

O sedmici SDG-a u Bosni i Hercegovini

Sedmica održivog razvoja u BiH je platforma sa sveobuhvatnim programom podrške Vijeću za praćenje realizacije ciljeva održivog razvoja u BiH, podizanje svijesti i uključivanje ključne publike u rasprave o trenutnim trendovima koji vode ka implementaciji Agende 2030 i unapređenju Ciljeva održivog razvoja u BiH.

Kako bismo svijet učinili sigurnijim i održivijim mjestom za život, što je jedna od prioritetnih zadaća Agende 2030, važno je lokalne politike uskladiti s Ciljevima održivog razvoja kroz partnerstvo lokalnih zajednica i njihovih institucionalnih partnera.

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

UN
Ujedinjene nacije

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom