Priča

#Prvih30BiHuUN proslavljeno svečanom ceremonijom u Parlamentu BiH i UN festivalom #ZamisliPromijeni na Trgu BiH

22 maj 2022

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

UN
Ujedinjene nacije

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom