Saopštenje za medije

Nastavak aktivnosti ka smanjenju rizika od katastrofa u Bosni i Hercegovini

20 februar 2024

Jačanje institucionalnih DRR kapaciteta u lokalnim zajednicama širom BiH.

U Sarajevu je održan sastanak Upravnog odbora Zajedničkog programa „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“ (JP DRR), čime je obilježen nastavak aktivnosti ovog programa. Aktivnosti Zajedničkog programa su usmjerene na pomoć unaprijeđenju saradnje između svih nivo vlasti u BiH i podrške ranjivim bh. lokalnim zajednicama izloženim rizicima od katastrofa.

Tokom naredne četiri godine institucije BiH i lokalni partneri putem Zajedničkog programa vrijednog 7,2 miliona KM, nastavljaju misiju jačanja otpornosti građana BiH, posebno najranjivijih skupina stanovništva i visokorizičnih lokalnih zajednica.

Pokrenut 2019. godine, Zajednički program već je napravio značajne rezultate u jačanju institucionalnih DRR kapaciteta u lokalnim zajednicama širom BiH. Kroz proaktivne mjere, Program nastavlja pripremati zajednice i povećavati njihovu otpornost na rizike osiguravajući da stanovništvo koje živi u područjima izloženim opasnostima bude manje osjetljivo na nepovoljne društvene i ekonomske posljedice klimatskih promjena i katastrofe.

Poboljšanje strateških DRR okvira na svim razinama vlasti u BiH, zajedno sa uspostavom odgovarajuće politike i regulatornih struktura unutar ključnih sektora, te unaprijeđenje DRR sistema koji uključuje prevenciju i mitigaciju, bolju međuinstitucionalnu saradnju, regulatorne okvire i integriše otpornost u procese donošenja odluka i investicijske strategije, primarni je cilj Zajedničkog programa.

„Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“ je Zajednički program koji podržavaju i finansiraju Vlada Švicarske i Ujedinjene nacije (UN), a provode agencije UN-a: Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Dječiji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF), Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) i Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija  (FAO) u partnerstvu sa institucijama BiH i lokalnim vlastima.

 

Za više informacija:

Džejna Hadžić

Saradnica za komunikacije

Zajednički program „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“

dzejna.hadzic@undp.org

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

FAO
Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu
UNDP
Razvojni program Ujedinjenih nacija
UNESCO
Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu
UNICEF
Dječiji fond Ujedinjenih nacija

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom