Saopštenje za medije

Konferencija o osnaživanju mladih za klimatske akcije

06 novembar 2023

Konferencija pod nazivom „Mladi i mobilnost u kontekstu klimatskih promjena: izazovi i mogućnosti“ koja je održana danas u Sarajevu, fokusirala se na hitnu potrebu za većim naporima u borbi protiv klimatskih promjena u Bosni i Hercegovini, s posebnim naglaskom na ključnu ulogu mladih u oblikovanju budućnosti otporne na klimu.

Ovaj događaj zajednički su organizovali Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u Bosni i Hercegovini, pod okriljem Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Ambasadom Arapske Republike Egipat i Ambasadom Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), sa ciljem diskusije o izazovima i prilikama uoči održavanja COP-a 28 (Konferencije strana Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama - UNFCCC), čiji će domaćin biti UAE u novembru i decembru 2023. godine.

Ambasador Egipta u Bosni i Hercegovini, Yasser Abdelrahman Ali Sorour, osvrnuo se na COP27 čiji je domaćin bila njegova zemlja prošle godine. "Svjetski lideri i klimatski naučnici nisu bili jedini koji su se okupili u Šarm El Šeiku, mladi su također bili značajan dio konferencije koja je zabilježila najveći broj učesnika, sa 50.000 prisutnih, uključujući 14.000 mladih. Egipatsko predsjedavanje COP-om dalo je prioritet uključivanju mladih, kroz kreiranje prvog klimatskog foruma koji su vodili mladi, i imenovanje izaslanika mladih, Omnie El Omrani. To je omogućilo mladim da predstave Globalnu izjavu mladih, naglašavajući njihovu ulogu u rješavanju klimatske krize. Uspostavljanje Paviljona za djecu i mlade omogućilo je mladima pristup pregovorima i umrežavanju. Uprkos ovim dostignućima, potrebno je efikasnije učešće djece i mladih u procesima donošenja odluka."

COP28 će označiti značajnu prekretnicu, sa prvim Globalnim pregledom Pariškog sporazuma, sveobuhvatnom procjenom napretka u postizanju klimatskih ciljeva i identificiranjem mjera potrebnih za premošćavanje postojećih nedostataka.

Ambasador UEA, Nabila AlShamsi, sa sjedištem u Crnoj Gori, obratila se na događaju putem Zoomplatforme i predstavila četiri stuba prioriteta predstojećeg predsjedavanja UAE COP-om: ubrzanje energetske tranzicije, rješavanje pitanja finansiranja, fokusiranje na ljude, živote i sredstva za život i osiguranje potpune inkluzivnosti, koji će voditi proces za sve strane da postignu jasnu mapu puta za ubrzanje napretka kroz globalnu energetsku tranziciju i inkluzivni pristup klimatskim akcijama.

Nadovezujući se na inicijativu o izaslaniku za mlade sa COP27, UAE su uspostavili ulogu omladinskog klimatskog šampiona kako bi se u okviru COP procesa pojačao rad organizacija koje vode mladi ili koje su fokusirane na mlade. S tim u vezi, NJ.E. Shamma Al Mazrui, UAE ministrica za razvoj zajednice i omladinski klimatski šampion, prvi u istoriji sa ministarskom ulogom, uputila je inspirativnu video poruku mladima u Bosni i Hercegovini i učesnicima konferencije, u kojoj je naglašena utjecajna uloga mladih u pokretanju promjena.

Pored tematskih diskusija, konferencija je pružila platformu za razgovor o klimatskim ambicijama Bosne i Hercegovine, naglašavajući potrebu za proaktivnim mjerama u borbi protiv klimatskih promjena. Na COP28 će učestvovati i delegacija iz Bosne i Hercegovine.

Saša Magazinović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjedavajući Zelenog kluba koji okuplja parlamentarce iz cijele zemlje, istakao je hitnost klimatske akcije i zahvalio se UN i UN-ovim agencijama što su upriličili ove konferenciju, kao i na podršci koju pružaju Bosni i Hercegovini u ovoj oblasti: "Borba protiv klimatskih promjena nije dovoljno adresirana tema u Bosni i Hercegovini i zato postoji niz razloga ali ne i opravdanja. Pored dobre volje koju Bosna i Hercegovina ima, kao potpisnica mnogih inicijativa, međunarodnih sporazuma, konvencija, potrebna je provedba i konkretan rad. Također je potrebno razvijati svijesti o ovoj temi, da bi i sami građani shvatili važnost i svoju ulogu. Pored toga, borba protiv klimatskih promjena košta, a o tome je bilo riječi i na prošlogodišnjem COP-u, a biće i na COP28. Države koje nisu u mogućnosti da same finansiraju ove obaveze, trebaju tu podršku. Socio-ekonomske posljedice zelene tranzicije mogu biti vrlo bolne, ukoliko se što prije s tim ne uhvatimo u koštac. To je jedna i od EU obaveza zemlje. Vjerujem da klimatske promjene trebaju biti vitalni nacionalni interes zemlje, i mogu biti dodirna tačka i kohezivni faktor našeg društva."

Dr. Ingrid Macdonald, rezidentna koordinatorica Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini, istakla je posvećenost UN-a rješavanju klimatskih promjena i naglasila važnost uključivanja mladih glasova u pitanja vezana za klimu: „Ova godina predstavlja pola puta na postizanju 17. Ciljeva održivog razvoja (SDG) do 2030. godine na koje se obavezala Bosna i Hercegovina. Ipak, suočavamo se sa svijetom na rubu provalije. Generalni sekretar UN-a proglasio je 'crveni kod za čovječanstvo' dok se borimo da zadržimo nadu s inflacijom bez presedana; klimatskom vanrednom situacijom bez premca; najvećim brojem nasilnih sukoba od 1945. godine; rastućom diskriminacijom i govorom mržnje; nazadovanjem ženskih prava; građanskim prostor pod pritiskom i novim tehnologijama koje brzo napreduju. Mladi su na čelu borbe za održivu budućnost Bosne i Hercegovine i svijeta. Oni pokreću promjene, ne samo za sutra već i za danas. Mladi su jedan od najvažnijih aktera kojima treba dati prioritet, uključujući i pri donošenju odluka.”

Sylvain Merlen, vršilac dužnosti rezidentnog predstavnika UNDP-a u Bosni i Hercegovini, naglasio je kontinuirani angažman UNDP-a u pružanje podrške zemlji da ispuni svoje klimatske ciljeve, koji u saradnji i uz podršku međunarodnih i domaćih partnera, implementira projekte koji promovišu čistu energiju, energetsku efikasnost, obnovljive izvore energije, smanjenje rizika od katastrofa, prilagođavanje i otpornost na klimatske promjene, usklađujući se s vizijom Pariškog sporazuma. Također je govorio o tome da je UNDP nedavno organizovan prvu sesiju Ekspertske akademije za klimu, mir i sigurnost, u partnerstvu sa Međunarodnim centrom za rješavanje konflikata, očuvanje mira i izgradnju mira iz Kaira, na osnovu velike inicijative predsjedništva COP27, koji je prepoznao da je klima već ključni pokretač izazova mira i sigurnosti, kao i klimatskih uzrokovanih migracija, i kojima se treba baviti putem novih mehanizama. Krajem novembra u Istanbulu će se održati druga sesija ove Akademije, na koju su pozvani i mladi, jer je njihova energija i kreativnost neophodna.

Laura Lungarotti, šefica misije IOM-a u Bosni i Hercegovini i regionalna koordinatorica za Zapadni Balkan, predstavila je napore IOM-a da podrži mlade ljude u Bosni i Hercegovini, te da primijene ekološki prihvatljiva rješenja baveći se pitanjima migracija u zemlji. Također je predstavila je nedavno objavljenu publikaciju IOM-a, koja je doprinijela diskusiji o povezanosti migracija, okoliša i klimatskih promjena. U ovom dokumentu se ispituje osjetljivost Bosne i Hercegovine na šumske požare, suše, poplave, zagađenje vode, degradaciju zemljišta i zagađenje zraka, dokumentujući kako su ovi rizici međusobno povezani i istražujući njihov potencijalni uticaj na migracije i raseljavanje.

U panel diskusiji su učestvovali omladinski aktivisti, predstavnici domaćih institucija, ambasada u Bosni i Hercegovini, međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija i akademske zajednice. Naglašen je imperativ uključivanja mladih ljudi u donošenje odluka u vezi sa klimatskim promjenama, prepoznajući njihov potencijal kao nositelja promjena i suštinsku ulogu kontinuiranog obrazovanja i učešća u unapređenju klimatske agende. Na panelima pod vodstvom stručnjaka, oko 30 predstavnika mladih imalo je priliku podijeliti svoje uvide i ideje o temama vezanim za klimu, što je rezultiralo nizom poruka za mlade koje će biti dostavljene COP28.

Ajla

Ajla Bećirspahić

RCO
Communication and Advocacy Officer

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

IOM
Međunarodna organizacija za migracije
RCO
Ured rezidentne koordinatorice
UNDP
Razvojni program Ujedinjenih nacija

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom