Priča

Učenicima iz Općine Ilidža sa statusom izbjeglice i supsidijarne zaštite osigurane stipendije za ovu školsku godinu

08 februar 2023
Naslov: Učenicima iz Općine Ilidža sa statusom izbjeglice i supsidijarne zaštite osigurane stipendije za ovu školsku godinu
Fotografija: © UNHCR

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

UNHCR
United Nations High Commissioner for Refugees

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom