Priča

Kratki dokumentarni film o apatridiji u BiH: Nihada – nevidljivi snovi

14 oktobar 2022
Naslov: Nihada – nevidljivi snovi
Fotografija: © UNHCR

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

UNHCR
United Nations High Commissioner for Refugees

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom