Priča

"Mir je kada nema sukoba i kada se osjećamo sigurni i prihvaćeni"

21 septembar 2020
Naslov: Salakovac Center; Photo by BHWI

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

UNHCR
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom