Priča

Koordiniran pristup međusektorskom odgovoru na COVID-19 u Bosni i Hercegovini

20 juni 2020

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

FAO
Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu
IAEA
Međunarodna agencija za atomsku energiju
ILO
Međunarodna organizacija rada
IOM
Međunarodna organizacija za migracije
UN WOMEN
Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena
UNDP
Razvojni program Ujedinjenih nacija
UNESCO
Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu
UNFPA
Populacijski fond Ujedinjenih nacija
UNHCR
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice
UNICEF
Dječiji fond Ujedinjenih nacija
UNODC
Ured Ujedinjenih nacija za borbu protiv droga i kriminala
UNV
Volonteri Ujedinjenih nacija
WHO
Svjetska zdravstvena organizacija

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom