Saopštenje za medije

UNODC Svjetski izvještaj o drogama 2022. navodi trendove nakon legalizacije kanabisa, utjecaje nedozvoljenih droga na okoliš i korištenje droga među ženama i mladima

27 juni 2022

Prema Svjetskom izvještaju o drogama Ureda Ujedinjenih nacija za droge i kriminal (UNODC) za 2022. godinu, čini se da je legalizacija kanabisa u određenim dijelovima svijeta povećala svakodnevnu upotrebu kanabisa i povezane učinke na zdravlje. Danas objavljeni izvještaj također navodi pojedinosti o rekordnom porastu proizvodnje kokaina, širenju sintetičkih droga na nova tržišta i stalnim nedostacima u dostupnosti liječenja ovisnosti, posebno za žene.

Prema izvještaju, oko 284 miliona ljudi u dobi od 15 do 64 godine koristilo je droge širom svijeta u 2020. godini, što je povećanje od 26 posto u odnosu na prethodno desetljeće. Mladi ljudi više koriste droge, a nivo njihove upotrebe danas je u mnogim zemljama veći nego što je bio slučaj sa prethodnom generacijom. U Africi i Latinskoj Americi, osobe mlađe od 35 godina predstavljaju većinu osoba koji se liječe zbog poremećaja vezanih za upotrebu droga.

Na globalnom nivou, izvještaj procjenjuje da 11,2 miliona ljudi širom svijeta intravenozno koristi drogu. Oko polovine od ovog broja su osobe koje žive sa hepatitisom C, 1,4 miliona živi s HIV-om, a 1,2 miliona živi sa obje bolesti.

Reagirajući na ove nalaze, izvršna direktorica UNODC-a Ghada Waly izjavila je: „Brojke vezane za proizvodnju i zapljene mnogih nelegalnih droga dostižu rekordne vrijednosti, čak i u situaciji kada globalne vanredne situacije povećavaju ranjivost. U isto vrijeme, pogrešne percepcije u pogledu obima ovog problema i povezanih štetnih utjecaja uskraćuju ljudima brigu i liječenje te navode mlade ljude na štetno ponašanje. Moramo osigurati potrebne resurse i usmjeriti pažnju na rješavanje svih aspekta svjetskog problema s drogom, uključujući pružanje brige zasnovane na dokazima svima kojima je potrebna, i moramo poboljšati znanje o tome kako su nelegalne droge povezane s drugim izazovima vanrednih situacija, kao što su sukobi i degradacija okoliša“.

U izvještaju se nadalje naglašava važnost poticanja međunarodne zajednice, vlada, civilnog društva i svih aktera da poduzmu hitne mjere za zaštitu ljudi, uključujući jačanje prevencije i liječenja od zloupotreba droga te hvatanja u koštac sa nezakonitom opskrbom drogama.

Rane indikacije i učinci legalizacije kanabisa

Čini se da je legalizacija kanabisa u Sjevernoj Americi povećala svakodnevnu upotrebu kanabisa, posebno potentnih proizvoda od kanabisa, a posebno među mlađim odraslim osobama. Prijavljeno je također i povezano povećanje broja osoba sa psihijatrijskim poremećajima, samoubistava i hospitalizacija. Legalizacija je također povećala prihode od poreza i općenito smanjila stope uhićenja zbog posjedovanja kanabisa.

Nastavak rasta proizvodnje i trgovine drogom

Proizvodnja kokaina dostigla je rekordni nivo u 2020. godini, te rasla za 11 posto u odnosu na 2019. godinu - na 1 982 tone. Također su se povećale zapljene kokaina, unatoč pandemiji Covid-19, na rekordnih 1 424 tone u 2020. godini. Gotovo 90 posto kokaina zaplijenjenog u svijetu 2021. godine krijumčareno je u kontejnerima i/ili pomorskim putem. Podaci o zapljeni sugeriraju da se trgovina kokainom širi na druge regije izvan glavnih tržišta Sjeverne Amerike i Evrope, uz povećane nivoe trgovine u Afriku i Aziju.

Trgovina metamfetaminom nastavlja se širiti u geografskom smislu, 117 zemalja su prijavile zapljene metamfetamina u periodu 2016-2020. godina u odnosu na 84 zemlje u periodu 2006-2010. godina U međuvremenu, količine zaplijenjenog metamfetamina porasle su pet puta između 2010. i 2020. godine.

Proizvodnja opijuma širom svijeta porasla je sedam posto između 2020. i 2021. godine na 7 930 tona – uglavnom zbog povećanja proizvodnje u Afganistanu. Međutim, globalna površina pod uzgojem opijumskog maka u istom je periodu pala za 16 posto, odnosno na 246 800 ha.

Ključni trendovi vezani za droge prema regijama

U mnogim zemljama u Africi i Južnoj i Centralnoj Americi, najveći udio ljudi koji se liječe zbog zloupotrebe droga tamo se nalazi prvenstveno zbog zloupotrebe kanabisa. U istočnoj i jugoistočnoj Evropi i u centralnoj Aziji ljudi se najčešće liječe zbog zloupotrebe opioida.

U Sjedinjenim Državama i Kanadi smrtni slučajevi uslijed predoziranja, uglavnom uzrokovani epidemijom upotrebe fentanila u nemedicinske svrhe, nastavljaju rušiti rekorde. Preliminarne procjene u Sjedinjenim Državama ukazuju na više od 107 000 smrtnih slučajeva od predoziranja drogom u 2021., u odnosu na skoro 92 000 u 2020. godini.

Na dva najveća tržišta metamfetamina zapljene su u porastu – u Sjevernoj Americi su porasle za sedam posto u odnosu na prethodnu godinu, dok su u jugoistočnoj Aziji porasle za 30 posto u odnosu na prethodnu godinu, što je rekordno povećanje u obje regije. Također je zabilježen rekordan porast zapljene metamfetamina iz jugozapadne Azije, odnosno porast od 50 posto u 2020. u odnosu na 2019. godinu.

Prisutne su i dalje velike nejednakosti u dostupnosti farmaceutskih opioida za medicinsku upotrebu. U 2020. bilo je 7 500 doza više na milijun stanovnika kontroliranih lijekova protiv bolova u Sjevernoj Americi nego u zapadnoj i srednjoj Africi.

Konfliktne zone kao magneti za proizvodnju sintetičkih droga

Ovogodišnji izvještaj također naglašava da tržišta nezakonitih droga mogu procvjetati u situacijama sukoba i gdje je vladavina prava slaba, što zauzvrat može produžiti ili dodatno potaknuti konflikt.

Podaci sa Bliskog istoka i iz jugoistočne Azije ukazuju da konfliktne situacije mogu djelovati kao magnet za proizvodnju sintetičkih droga, koje se mogu proizvoditi bilo gdje. Ovaj učinak može biti veći kada je konfliktno područje blizu velikih potrošačkih tržišta.

Historijski gledano, strane u sukobu su koristile drogu za finansiranje sukoba i ostvarivanje prihoda. Svjetski izvještaj o drogama iz 2022. također otkriva da sukobi mogu poremetiti i promijeniti rute trgovine drogom, kao što se dogodilo na Balkanu i nedavno u Ukrajini.

Mogući rast kapaciteta za proizvodnju amfetamina u Ukrajini ako se sukob nastavi

Došlo je do značajnog povećanja broja prijavljenih tajnih laboratorija u Ukrajini, koji je vrtoglavo porastao sa 17 uništenih laboratorija u 2019. godini na 79 u 2020. godini. Šezdeset i sedam od tih laboratorija proizvodilo je amfetamine, u odnosu na njih pet u 2019. godini – što je najveći broj uništenih laboratorija prijavljen u bilo kojoj zemlji u 2020. godini.

Utjecaj tržišta droga na okoliš

Tržište nelegalnih droga, prema Svjetskom izvješću o drogama iz 2022., može imati utjecaj na okoliš na lokalnom nivou, na nivou zajednice ili pojedinca. Ključni nalazi navode da je ugljični otisak kanabisa u zatvorenom prostoru između 16 i 100 puta veći od kanabisa na otvorenom te da je otisak 1 kilograma kokaina 30 puta veći od otiska zrna kakaa.

Ostali utjecaji na okoliš uključuju značajnu deforestaciju povezanu s nezakonitim uzgojem koke, otpad nastao tokom proizvodnje sintetičkih droga koji može biti 5-30 puta veći od zapremine konačnog proizvoda, i odlaganje otpada koje može direktno utjecati na tlo, vodu i zrak, kao i indirektno na organizme, životinje i prehrambeni lanac.

Kontinuirani rodni jaz u liječenju i razlike u korištenju i liječenju zloupotrebe droga

Žene su i dalje manji korisnici droga na globalnom nivou, ali imaju tendenciju ka povećanja stope konzumiranja droga i bržeg napredovanja u poremećajima upotrebe droga nego muškarci. Danas žene predstavljaju 45-49 posto korisnika amfetamina i korisnika farmaceutskih stimulansa u nemedicinske svrhe, farmaceutskih opioida, sedativa i sredstava za smirenje.

Razlika u liječenju i dalje je velika za žene širom svijeta. Iako žene predstavljaju gotovo jednu od dvije osobe koje konzumiraju amfetamine, one su samo jedna od pet osoba na liječenju od zloupotrebe amfetamina.

Svjetski izvještaj o drogama 2022. također naglašava širok niz uloga koje imaju žene u globalnoj trgovini kokainom, uključujući uzgoj koke, prijevoz malih količina droge, prodaju potrošačima i krijumčarenje u zatvore.

***

Svjetski izvještaj o drogama i dodatni sadržaj je dostupan ovdje: https://wdr.unodc.org/ 

Svjetski izvještaj o drogama 2022 daje globalni pregled ponude i potražnje za opijatima, kokainom, kanabisom, stimulansima tipa amfetamina i novim psihoaktivnim supstancama (NPS), kao i njihovom utjecaju na zdravlje.

Za dodatne informacije, molimo posjetite:

World Drug Report 2022 homepage

 

* *** 

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

UNODC
Ured Ujedinjenih nacija za borbu protiv droga i kriminala

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom