Saopštenje za medije

UNODC podržava provođenje svog Programa za jake porodice u Bosni i Hercegovini

29 januar 2021

Organizacija za pružanje usluga u zajednici "Narko-Ne" je organizirala online konferenciju usmjerenu ka rješavanju izazova u radu s porodicama sa rizikom za vrijeme pandemije COVID-19, uz podršku Vlade Norveške i UNDP-a. Konferencija je pojačana stručnim saradnicima i savjetovanjem UNODC-a, u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Konferencija je omogućila raspravu o strukturi i dokazanoj vrijednosti Programa za jake porodice, kao i rezultatima postignutim tokom pilot faze (novembar/studeni 2020.), kada je Program uveden u Bosni i Hercegovini sa online obukom, koja je održana za relevantne stručnjake koji su potom testirali njegovu efikasnost primjenom Programa na 18 izabranih porodica. Rezultati pilot faze potvrdili su opredijeljenost institucija i lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini za primjenu strategija prevencije zasnovanih na dokazima i dalje jačanje kapaciteta zemlje za održavanje i širenje preventivnih napora.

Neka iskustva korisnika su se mogla čuti tokom samog događaja, na primjer od djeteta-učesnika koji je rekao: “Svi ljudi u mojoj grupi bili su vrlo pozitivni i dragi. Jako mi se svidjelo da smo radili i učili kroz igre. Najkorisnije su bile igre za oslobađanje stresa koje su pokazali naši edukatori, a mi smo ih odmah počeli koristiti kod kuće. Igre su od velike pomoći, bolje se slažemo i sada bolje kontroliramo stresnu situaciju”.

Slično tome, predstavljena je i perspektiva njegovatelja o Programu: „Naučila sam više o tome kako pristupiti svojoj djeci kada su tužna i kada su sretna. Vjerujem da bi svaki njegovatelj trebao imati priliku proći kroz ovaj program. Promijenila sam svoja očekivanja iz perspektive njegovatelja i shvatila da ono što želimo možemo postići na drugačiji i bolji način”.

Konferencija je dio većeg projekta „Stvaranje povoljnog okruženja za lokalnu zajednicu - EMBRACE“ kojeg podržava Vlada Norveške, a implementira UNDP u Bosni i Hercegovini.

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

UNDP
Razvojni program Ujedinjenih nacija
UNODC
Ured Ujedinjenih nacija za borbu protiv droga i kriminala

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom