Saopštenje za medije

IZJAVA Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini o zabrinjavajućem razvoju situacije sa migrantima, izbjeglicama i tražiteljima azila u BiH

15 decembar 2020

UN je duboko zabrinut zbog još jedne potencijalne humanitarne situacije koja se razvija u nekim dijelovima zemlje zbog nedostatka skloništa za nekoliko hiljada migranata, izbjeglica i tražitelja azila.

Ujedinjene nacije su i u 2020. nastavile raditi i pružati podršku vlastima i ljudima u Bosni i Hercegovini (BiH) u rješavanju složenih pitanja mješovitih migracija migranata, izbjeglica i tražitelja azila.Ujedinjene nacije prepoznaju napore koje su ljudi, zajednice i vlasti uložili na svim razinama kako bi odgovorili na potrebe ovih ranjivih skupina. Istovremeno prepoznajemo da se učinkoviti odgovori na višestruke izazove – bilo to pandemija ili upravljanje mješovitim kretanjima - temelje na solidarnosti, koordinaciji i saradnji.UN je duboko zabrinut zbog još jedne potencijalne humanitarne situacije koja se razvija u nekim dijelovima zemlje zbog nedostatka skloništa za nekoliko hiljada migranata, izbjeglica i tražitelja azila.

Oni su trenutno izloženi niskim temperaturama i lošim vremenskim uvjetima, bez pristupa osnovnim uslugama. Uz to, i dalje su izloženi mnogim rizicima povezanim s COVID 19 virusom.Uzimajući to u obzir, pozivamo vlasti da hitno preuzmu svoju vodeću ulogu, pravovremeno i koordinirano.

Potrebna je brza akcija za rješavanje ovih hitnih potreba. Ali jednako tako, mora se posvetiti pažnja donošenju zajedničkih odluka i politika koje će donijeti dostojanstveno, dugoročno rješenje fokusirano na ljudska prava.

U tom pogledu, UN poziva BiH da bez odlaganja usvoji sveobuhvatnu strategiju i plan usmjeren na promicanje i zaštitu ljudskih prava ljudi u pokretu, uključujući osnovne minimalne standarde zdravstva, smještaja, socijalne zaštite i obrazovanja.

BiH je preuzela odgovornosti prema međunarodnim ugovorima; poštovati, štititi i ispunjavati obaveze ljudskih prava. Pozdravljamo to što je BiH usvojila Globalni sporazum za izbjeglice (GCR) i Globalni sporazum za sigurne, uređene i regularne migracije (GCM). Oni pružaju BiH uspostavljen okvir vladavine zakona koji uređuje pitanja izbjeglica i migracije, i tretira sve takve osobe u skladu s međunarodnim standardima ljudskih prava, i dostojanstvom i poštovanjem.

UN je zajedno sa ljudima i institucijama u BiH u ovom pogledu, uključujući kroz pružanje tehničke podrške, izgradnju kapaciteta i druge praktične smjernice o zaštiti ljudskih prava migranata,izbjeglica i tražitelja azila u osjetljivim situacijama, a Organizacija se nadalje i sama obavezuje na pomaganje u stvaranju održive dugoročne strategije.

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

IOM
Međunarodna organizacija za migracije
UNHCR
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom