Priča

LGBTIQ+ refugees and asylum-seekers must feel safe and accepted

09 juni 2023
Panel discussion held in Sarajevo
Naslov: Panel discussion held in Sarajevo
Fotografija: © UNHCR

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

UNHCR
United Nations High Commissioner for Refugees

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom