Priča

Ova kriza u sebi krije i razvojne mogućnosti; iskoristimo momenat za unapređenje digitalne infrastrukture u obrazovanju i razvoj digitalnog učenja

28 oktobar 2020
Naslov:

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

UNESCO
Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom