Priča

Za većinu naših korisnica, COVID-19 je kumulativna kriza: zbog njih moramo biti odlučni, smireni i brzi.

08 oktobar 2020
Naslov: Jasna Zečević/ Vive Žene / za UN Women BiH

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

UN WOMEN
Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom