Priča

Kulturom do održivosti društva u vrijeme COVID-19 pandemije

30 septembar 2020
Naslov: Mladen Banjac/ Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske/ za UNESCO

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom