Priča

Nepoštivanje COVID-19 mjera i preporuka ostaje najveći problem

23 septembar 2020
Naslov:

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

UNFPA
Populacijski fond Ujedinjenih nacija

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom