Priča

Nepoštivanje COVID-19 mjera i preporuka ostaje najveći problem

23 septembar 2020
Naslov: Snežana Bursać Aranđelović/ Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo/ za UNFPA

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

UNFPA
Populacijski fond Ujedinjenih nacija

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom