Priča

U moru COVID-19 informacija i statistike, moramo pronaći način da zaštitimo ljudska prava

14 septembar 2020
Naslov: Dragana Petrić, Lara Bijeljina Fondacija, za UN Women

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

UN WOMEN
Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom