Priča

Čuvari historije u vrijeme pandemije

07 septembar 2020
Naslov: Andrea Dautović/ Historijski muzej Bosne i Hercegovine/ za UNESCO

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

UNESCO
Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom