Priča

Uprkos svim poteškoćama, uvjerena sam da zajedno možemo napraviti razliku i biti odgovorni, za dobrobit svih

19 august 2020
Naslov: Azra Ibrahimovic Srebrenica/IOM, TRC Usivak Manager
Fotografija: © IOM

Napisao/la

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

IOM
Međunarodna organizacija za migracije

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom