Priča

Rodno osjetljiva kreditna rješenja i integracija rodne perspektive u poljoprivredu otporniju na klimatske promjene

30 maj 2024
Fotografija: © UN Women

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

FAO
Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu
UN WOMEN
Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom