Saopštenje za medije

Ministarstvo vanjskih poslova BiH i Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini obilježili Međunarodni dan nenasilja i završetak kampanje „12 dana mira“

02 oktobar 2023

Ujedinjene nacije u BiH i Ministarstvo vanjskih poslova BiH danas su obilježili Međunarodni dan nenasilja i završetak “12 dana mira”, globalne kampanje zajedničkog zagovaranja čiji je cilj promovirati izgradnju mira u cijeloj BiH i kroz misije Bosne i Hercegovine širom svijeta. 

"Izuzetno smo zahvalni što imamo uspješnu saradnju sa Uredom rezidentne koordinatorice UN-a u BiH, a kao rezultat toga možemo biti samo još više ohrabreni za napredak i još aktivnije učešće u aktivnostima UN-a. U nastavku naše saradnje, radujemo se aktivnostima i projektima koje ćemo nastojati realizirati na najbolji mogući način. Pozdravljamo sve pozitivne ideje i nastojat ćemo biti aktivni učesnik u njima u regionu i šire", rekao je Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH. 
 

 

Rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u BiH dr. Ingrid Macdonald osvrnula se na saradnju sa institucijama BiH: „Za Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini, naša godišnja kampanja „12 dana mira“ sa Ministarstvom vanjskih poslova jedinstvena je prilika da okupimo zajednice, mlade ljude, žene, dijasporu i vlasti u proslavi mira. Danas vidimo da se mir sve više dovodi u pitanje širom svijeta i zato je važno da se podsjetimo da mir ne treba uzimati zdravo za gotovo. Posebno želim da se zahvalim UN Women, UNFPA, UNDP-u, UNHCR-u i IOM-u što su se pridružili kampanji. Radujem se nastavku našeg partnerstva sa Bosnom i Hercegovinom, pod pokroviteljstvom Fonda za izgradnju mira Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.” 

Od 2019. godine u partnerstvu s Ministarstvom vanjskih poslova koje je predvodilo kampanju u raznim diplomatskim misijama BiH širom svijeta, Ujedinjene nacije implementiraju kampanju fokusiranu na promoviranje mira, rješavanja sukoba i različitosti, te za suzbijanje narativa podjela i govora mržnje. Kampanja “12 dana mira” održava se između 21. septembra, Međunarodnog dana mira, i 2. oktobra, Međunarodnog dana nenasilja. Fokusira se na zagovaranje mira u cijeloj BiH i naglašava važnost izgradnje, održavanja i jačanja mira u zajednicama. Ove godine kampanji su se pridružile i agencije UN Women, UNFPA, UNDP, UNHCR i IOM koje su lokaliziranim aktivnostima pojačale poruke kampanje. 

Ajla

Ajla Bećirspahić

RCO
Communication and Advocacy Officer

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

IOM
Međunarodna organizacija za migracije
RCO
Ured rezidentne koordinatorice
UN WOMEN
Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena
UNDP
Razvojni program Ujedinjenih nacija
UNFPA
Populacijski fond Ujedinjenih nacija
UNHCR
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom