Saopštenje za medije

Inauguralna sjednica Upravnog odbora za izgradnju mira u Bosni i Hercegovini

19 februar 2024

Korak ka jačanju izgradnje mira i pomirenja u Bosni i Hercegovini

Inauguralna sjednica Upravnog odbora za izgradnju mira za Bosnu i Hercegovinu, kojom su predsjedavali ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković i rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini dr. Ingrid Macdonald, održana je danas u Sarajevu.

Ovaj Odbor će nadgledati i usmjeravati rad aktivnosti Fonda za izgradnju mira Generalnog Sekretara Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini kao kamen temeljac partnerstva između Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih nacija.

Aktivnosti koje će se provoditi uz podršku Fonda GS UN-a za izgradnju mira u periodu od 2023. do 2027. godine podstaći će pomirenje i čvršće veze u zajednici; raditi na premošćivanju jaza koji prevenira učešće žena u procesima donošenja odluka u Bosni i Hercegovini; osnažiti mlade graditelje mira i koheziju lokalnih zajednica, a sve u partnerstvu sa brojnim institucijama i organizacijama civilnog društva širom zemlje.

Upravni odbor također će podržati ubrzanje i usklađivanje sa opredjeljenjem BiH za ispunjavanje ključnog prioriteta 5, „stvaranje okruženja pogodnog za pomirenje“, u okviru 14 prioriteta za pristupanje BiH Evropskoj uniji.

„Želim čestitati Bosni i Hercegovini na ovom važnom koraku naprijed, uz podršku Fonda GS UN-a za izgradnju mira. Uz obećanje ulaganja 36 miliona KM do 2026. godine, ova će prilika omogućiti dugoročniji i inkluzivniji pristup izgradnji mira i pomirenju u cijeloj zemlji. Također, želim se iskreno zahvaliti našim partnerima i donatorima na njihovoj nepokolebljivoj podršci.“, rekla je Rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini

“Ostvarivanje prioriteta za članstvo u Evropskoj uniji je ključni vanjskopolitički cilj BiH. Zahvaljujemo Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim partnerima za svu njihovu podršku institucijama BiH. Zajednički rad na izgradnji povjerenja među ljudima u BiH jeste i treba biti ključni interni cilj svih aktera u zemlji”, rekao je Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Članovi i članice Upravnog odbora za izgradnju mira trenutno uključuju ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i rezidentnu koordinatoricu Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini, ministre, multilateralne predstavnike na visokoj razini, uključujući Delegaciju Evropske unije u Bosni i Hercegovini, i bilateralne predstavnike.

Ajla

Ajla Bećirspahić

RCO
Komunikacije i zagovaranje za ured Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

RCO
Ured rezidentne koordinatorice

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom