Priča

Ekonomski neovisne žene lakše izlaze iz kruga nasilja

24 novembar 2023

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

UN WOMEN
Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom