Saopštenje za medije

Međunarodni dan borbe protiv nekažnjivosti za zločine protiv novinara

02 novembar 2023

Ove se godine obilježava deseta godišnjica kako je Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila 2. novembar Međunarodnim danom borbe protiv nekažnjivosti za zločine protiv novinara, te stoga Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini pozivaju na nultu toleranciju prema svakoj vrsti napada na novinare.

U svom najnovijem izvještaju, UNESCO naglašava da se novinari i medijski radnici širom svijeta nastavljaju suočavati sa mnogobrojnim vidovima nasilja samo zato što obavljaju svoju kritičnu dužnost prenošenja informacija od javnog interesa, što uključuje i pokrivanje izbora i protesta. Raste broj novinara protiv kojih se podnose tužbe u svrhu zlostavljanja. UNESCO je dokumentovao da počinitelji prođu nekažnjeno u 86 posto krivičnih djela protiv novinara. Zastrašivanja, prijetnje i napadi na novinare stvaraju atmosferu straha, što utiče na slobodan protok informacija, te iz temelja ugrožava pravo sviju na slobodu mišljenja i izražavanja.

U izvještaju o bezbjednosti novinara i pristupu informacijama u Bosni i Hercegovini objavljenom 2022. godine, Kancelarija visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava i Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini primjetili su da se novinari sve više suočavaju sa političkim i ekonomskim pritiscima i prijetnjama, uključujući prijetnje smrću, nasilje na internetu i druge vidove zastrašivanja.

Sve se više koriste strateške tužbe protiv javnog učešća (SLAPP-tužbe) od strane političara i drugih kako bi se ušutkale nezavisne medijske kuće i zaustavile zakonodavne inicijative. Izražena je krajnja zabrinutost u vezi nedavne rekriminalizacije klevete od strane Republike Srpske i nacrta Zakona Republike Srpske o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija, koji bi se primjenjivali i na određene medije i medijske organizacije. Specijalni izvjestitelji objavili su komunikacije s tim u vezi, pozivajući na povlačenje takvih zakona. Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini odražavaju zabrinutost specijalnih izvjestitelja i ponavljaju njihov poziv da se poništi kriminalizacija klevete i povuče nacrt zakona o neprofitnim organizacijama.

„Sloboda izražavanja je osnovno ljudsko pravo koje je od suštinske važnosti za poticanje demokratskih društava. Trenutne zakonodavne aktivnosti čine ambijent za bezbjedno i slobodno obavljanje novinarskog posla još izazovnijim“, naglasila je rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija, Ingrid Macdonald. Dodala je da takve aktivnosti nisu u skladu sa obavezama i opredjeljenjima Bosne i Hercegovine iz oblasti ljudskih prava, niti su u skladu sa prioritetima Evropske unije za pristupanje.

„U slučajevima prijetnji i nasilja protiv novinara, međunarodno pravo o ljudskim pravima nalaže Bosni i Hercegovini da ispoštuje svoju pozitivnu obavezu na spriječavanju, zaštiti i osiguranju pravde, kako bi jamčila bezbjedan ambijent za novinare“, kazao je Siniša Šešum, šef ureda UNESCO Antenna u Sarajevu.

Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini pozivaju sve nadležne organe vlasti širom zemlje da poštuju rad novinara i poduzimaju sve moguće mjere kako bi osigurali utvrđivanje odgovornosti za sve napade protiv novinara. Kao što je danas naglasio visoki komesar za ljudska prava, Volker Turk, „Neophodno je puno više učinkovitog djelovanja od strane policije i pravosudnih sistema kako bi se istražila i krivično gonila krivična djela koja ciljaju novinare zbog njihovog posla“. Ovo je od kritične važnosti kako bi se poticao ambijent u kojem se pluralistički, slobodni i nezavisni mediji mogu razvijati za dobrobit svih.

 

Ajla

Ajla Bećirspahić

RCO
Communication and Advocacy Officer

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

OHCHR
Ured Visokog povjerenika Ujedinjenih nacija za ljudska prava
RCO
Ured rezidentne koordinatorice
UNESCO
Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom