Priča

IT GIRLS I RAZLIČITOST

19 septembar 2023
Fotografija: © UNICEF/Panjeta

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

UNICEF
Dječiji fond Ujedinjenih nacija

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom