Priča

Mladi ambasadori iz zapadnog Balkana razgovaraju o predstavljanju izbjeglica i migranata u filmu

16 august 2023

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

IOM
Međunarodna organizacija za migracije
UNHCR
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom