Priča

Pokrenuta Koalicija za slobodu izražavanja i moderaciju sadržaja u Bosni i Hercegovini: Kreiranje slobodnog i zdravog online okruženja za građane

19 juni 2023

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

UNESCO
Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom