Publikacija

Pregled ključnih karakteristika, politika i programskih opcija “Polazne studije o ekonomiji brige i njege u Bosni i Hercegovini” - Sažetak

19 maj 2023

Objavili

UN WOMEN
File type: PDF
Preuzeti dokumenti 323
File type: PDF
Preuzeti dokumenti 400

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom