Priča

Al Jazeera Balkans i UNESCO udružili snage u borbi protiv sadržaja koji šire mržnju

29 april 2023

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

UNESCO
Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom