Priča

Prelazak na zelenu energiju zahtjeva politike i programe koji će osigurati pravednu tranziciju kako niko ne bi bio izostavljen

20 april 2023
Fotografija: © ILO

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

ILO
Međunarodna organizacija rada
UN WOMEN
Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena
UNDP
Razvojni program Ujedinjenih nacija
UNESCO
Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu
UNICEF
Dječiji fond Ujedinjenih nacija
WHO
Svjetska zdravstvena organizacija

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom