Priča

Bosna i Hercegovina: Novinari i novinarke nezaobilazni u borbi protiv nasilja nad ženama

21 februar 2023
Naslov: Katarina Panić sa mutlisektorskim timom u Prijedoru

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

UN WOMEN
Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom