Saopštenje za medije

Projekat "Beyond words" podržao je program volontiranja u Memorijalnom centru Srebrenica

12 novembar 2022

Memorijalni centar Srebrenica je u okviru projekta „Beyond Words“ podržao program volontiranja za mlade.  Riječ je o projektu institucije Memorijalnog centra koji se bavi bilježenjem i indeksiranjem usmene historije - svjedočenja lica koja su preživjela genocid u Srebrenicu i članova porodica ubijenih u genocidu. Memorijalni centar, kroz svoje aktivnosti, nastoji uključiti mlade stručnjake iz cijele zemlje, što je rezultiralo i sa osiguranjem prilika za volonterski rad na istraživanjima.

Armin Šuvalić, magistar engleskog jezika, živi i radi u Doboj Istoku. Prijavio se za volontiranje pri Memorijalnom centru. "Poricanje je samo moguće ukoliko oni koji su preživjeli ne nastave podsjećati sve nas da se to zaista dogodilo. To je samo moguće na ovaj način, jer iz godine u godinu sve je manje onih koji su to preživjeli. Ako se njihove priče ne zabilježe, nove generacije neće znati puno o tome. Drago mi je da sam barem na ovaj način imao priliku doprinijeti da se ovo sjećanje održi i nadam se da će projekat ispuniti svoju pravu svrhu", poručio je Armin.

Volonterski rad prilika je i za potomke i srodnike žrtava genocida u Srebrenici da daju svoj doprinos sjećanju i radu Memorijalnog centra.

Fotografija: © Srebrenica Memorial Center

Photo @Memorijalni centar

"Obzirom da sam kroz svoje lično iskustvo svjesna koliko je teško onima, koji su sve to preživjeli govoriti, osjećam duboko poštovanje prema svima koji su skupili dovoljno hrabrosti da budu dio procesa dokumentovanja historije. Moja motivacija je poštovanje i podrška svima njima, koji imaju dovoljno snage i hrabrosti da rade na dokumentovanju historije", napomenula je Azra Delić.

Magistrica prava, Nidžara Zekić, također je učestvovala u volonterskom programu: "Već duže vrijeme pratim rad Memorijalnog centra Srebrenica i imala sam zelju da bar na neki nacin doprinesem njihovom radu. Zato sam bila presretna kada mi se pružila prilika da volontiram na projektu "Beyond words". Svoje iskustvo rada na projektu mogu podijeliti na dva dijela - onaj prvi u kojem sam oduševljena ljudima koji rade u MC, njihovim trudom, radom i zalaganjem."

Volonteri su svoj doprinos dali kroz prevode materijala, učešće u pretrazi 'ključnih riječi' koje će olakšati istraživački rad na materijalima, lekturu i uređivanje postojećih materijala.

"Svi mi smo odgovorni, da damo dio sebe, i uradimo sve što možemo da uradimo, po pitanju Srebrenice, i zaista to je jedini način na koji pokazujemo da dijelimo bol žrtava", dodaje Muamera Boškailo.

“Memorijalni centar Srebrenica je realizacijom volonterskih aktivnosti u sklopu projekta “Beyond words” pružio priliku mladim ljudima iz cijele Bosne i Hercegovine da učestvuju u aktivnostima centra i doprinesu razvoju MCS u smislu jačanja kapaciteta institucije. Konkretne aktivnosti na izradi transkripata, prevoda i indeksiranju video priča usmene historije u trajanju od preko 60 sati u značajnoj mjeri doprinose povećanju kolekcije vizuelne historije arhiva MC-a. Kroz projekat se pokazuje koliko je važno stvoriti okvir za ozbiljan istraživački rad na očuvanju svjedočenja", zaključio je Mahir Omerović, koordinator projekta.

U okviru projekta će se izvršiti indeksiranje najmanje 50 video-svjedočenja, što će biti osnova za pretraživanje sadržaja istraživačima iz zemlje i svijeta.

Također, bit će realizovani prevodi materijala, a 9. decembra, na Međunarodni dan sjećanja i dostojanstva žrtava zločina genocida i prevencije genocida, će u Memorijalnom centru biti predstavljena i publikacija "Beyond words", nastala kao rezultat istraživačkog rada koji su kroz Ured rezidentne koordinatorice Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini podržali UNDP i UNHCR.

RCO

Communications Unit

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

RCO
Ured rezidentne koordinatorice
UNDP
Razvojni program Ujedinjenih nacija
UNHCR
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom