Priča

Indira Mehić Čejvan: Lokalna zajednica treba biti ujedinjena u borbi protiv nasilja u porodici

03 novembar 2022
Naslov:
Fotografija:

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

UN WOMEN
Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom