Priča

Mediji igraju ključnu ulogu u promoviranju rodno odgovornog budžetiranja

14 oktobar 2022

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

UN WOMEN
Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom