Priča

Zahvaljujući multisektorskom timu za prevenciju nasilja u porodici poboljšana komunikacija među institucijama u Novom Travniku

06 oktobar 2022
Naslov: Neda Kapetan for UNWomen

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

UN WOMEN
Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom